La secció d’Història Rural de la ICEA

SECCIÓ D’HISTÒRIA RURAL

La Secció d’Història rural fou creada el desembre de 2007 com a resultat de la celebració del centenari de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i la celebració del V Congrés ICEA.

L’acte de presentació tingué lloc el maig de l’any 2008, una vegada s’havia constituït un grup multidisciplinari format per historiadors, arqueòlegs, geògrafs, arquitectes, juntament amb membres de la ICEA: agrònoms, tècnics agrícoles, biòlegs, veterinaris, especialistes forestals, en sòls… També es va tenir molt present la representativitat de persones del territori català i s’anaren incorporant persones de Lleida, Girona, Vall d’Aran, Catalunya Central,… S’ha conformat un grup de persones que treballen en el món rural des de totes les perspectives relacionades amb la història, el paisatge i el patrimoni rural.

          OBJECTIUS DE LA SECCIÓ

  • Impulsar el diàleg des de la història entre els espais agrícoles i els construïts.
  • Col·laborar, juntament amb els especialistes, en els temes propis de la ICEA: boscos, ramaderia, sòls, viticultura.
  • Estudiar la història dels habitants de Catalunya, des dels més humils fins als més poderosos.
  • Donar un protagonisme especial al patrimoni construït rural dins el tema general d’Estudi de l’evolució del paisatge a Catalunya.

         FORMACIÓ DE LA SECCIÓ

Amb l’esperit de treballar amb entitats i grups interdisciplinaris, durant els primers anys es va contactar amb altres filials de l’IEC com:

–           Societat Catalana de Geografia;

–           Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica,

–           Societat Catalana del Territori,

–           Societat Catalana d’Estudis Històrics

També es va contactar amb grups i entitats amb qui s’han organitzat actes, jornades, congressos…

1-Centre d’Història Rural/Institut de Recerca Històrica, de Girona.

2-Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana (Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya)

3-Departament de Geografia de la Facultat de Geografia i Història de la UB

4-Departament d’Història Moderna de la Facultat de Geografia i Història de la UB

5-Departament d’Història Contemporània de la Facultat de Geografia i Història de la UB

6-Departament d’Història Contemporània i Història Econòmica de la UAB

7-Departament d’Economia Aplicada de la UAB

8-Organitzacions d’arqueòlegs com:

  1. ACRAM: Associació catalana de recerca arqueològica medieval
  2. Associació d’Arqueòlegs de Catalunya.

9- Universitat de Vic.

10-Departament d’Expressió Gràfica Arquitectònica  II  de la UPC.

11-Departament de Projectes Arquitectònics de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona UPC

12-Departament de Projectes Arquitectònics de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona UPC

13-Departament d’Arquitectura  i Enginyeria de la Construcció de la Universitat de Girona.

14-AADIPA

15-Seccion d’Istòria der Institut d’Estudis Aranesi.

16-Arxiu Històric de les Terres de l’Ebre

17-Institut d’Estudis Penedesencs

18-Centre de Can Quintana, Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí.

19-Escola Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida

20-Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.

21-Subdirecció General de Protecció de la Biodiversitat.

22-Fundació Món Rural

23-IRTA de la Universitat de Lleida.

24-IRTA del Mas Badia de Girona

25-Sindicat Unió de Pagesos

  FUNCIONAMENT DE LA SECCIÓ

La Secció d’Història Rural  proporciona un vocal a la Junta directiva de la ICEA.

Activitats 2008

1.- L’acte de presentació pública de la nova Secció tingué lloc al maig de 2008. En  aquest acte van participar-hi persones de diferents disciplines.

Les persones que hi van intervenir són:

–           Joan Vilà -Valentí geògraf.

–           Jaume Boixadera, enginyer; professor de l’Escola Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida; cap del Servei de Producció Agrícola del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.

–           Andreu Mayayo, catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona; vicepresident del Centre d’Estudis d’Història Internacional.

–           Josep Muntanyola arquitecte, catedràtic; director del Departament de Projectes Arquitectònics de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona UPC; director del grup de recerca d’arquitectura Projectes, territori i Societat.

–           Magda Saura, doctora en història de l’arquitectura; professora del Departament de Projectes Arquitectònics de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (UPC); directora de l’Arxiu de la Forma Urbana de Catalunya.

–           Joan Ràfols president de la ICEA,

2.- El 18 de novembre tingué lloc l’acte de presentació dels volums III i IV de la Història Agrària dels Països Catalans.

Fou organitzat pels presidents de les Societats Filials:

–           Joan Ràfols, de la Institució Catalana d’Estudis Agraris;

–           Josep M. Ninot, de la Institució Catalana d’Història Natural;

–           Francesc Nadal, de la Societat Catalana de Geografia;

–           Antoni Roca, de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica,

Van intervenir:

– Josep Mª. Salrach, catedràtic d’ història medieval i professor de la Pompeu Fabra. Coordinador general de l’obra “Història Agrària dels Països Catalans”

– Eva Serra, professora d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona i coordinadora del 3er. volum.

– Ramon Garrabou, catedràtic d’Història Contemporània, professor d’Història Econòmica de la UAB i coordinador del 4art. volum.

– Agustí Alcoberro, professor d’Història moderna de la Universitat de Barcelona, vocal de la Junta de la Societat Catalana d’Estudis Històrics i actualment és director del Museu d’Història de Catalunya.

3.- El 13 de Desembre, visita als masos de Torroella de Montgrí, amb Joan Serra, de l’Associació de propietaris, agrònom i que treballa a l’IRTA  de Girona i Vicenç Llobet, delegat de la ICEA a Girona.

Activitats 2009

1.- Estudi de l’evolució del paisatge rural a Catalunya a partir del segle XI, que es traduí en la preparació dels sistemes d’informació geogràfica aplicats a la història rural. Es portà a terme amb la col·laboració dels alumnes del professor Xosé Arnesto  de la UB, Eduard Cuscó i Meritxell Gisber i Assumpta Serra, historiadora i arqueòloga. Es va prendre  la comarca del Bagues, com a zona pilot. Tenint en compte la seva especialitat, es va preparat una fitxa amb les dades geogràfiques dels llocs d’emplaçaments, castells, molins… confeccionant mapes per cronologies… per tal d’estudiar l’evolució en emplaçaments dels hàbitats, nuclis de població… ordenació territorial.

Aquest treball es va donar a conèixer el 26 de novembre amb la presentació de la prova pilot: Els sistemes d’informació geogràfica aplicats a la història rural  centrada al Bages dels segles X:XIII. a càrrec d’Eduard Cuscó i Puigdellívol i Meritxell Gisbert i Traveria. Assumpta Serra en feu la  interpretació històrica.

4.- 11 de juliol de 2009, visita als molins i museu de Montblanc.

5.- 16 de desembre de 2009, Conferència: Estudiar el paisatge històric per conèixer el passat i per gestionar el futur, a càrrec de Jordi Bolòs, catedràtic d’Història Medieval de la UdLl

Activitats 2010

1.- 3 de juny de 2010: Jornada a Vilafranca del Penedès: Punt de trobada per a la reflexió sobre el Territori i el Patrimoni Rural. Estratègies i coordinació La presentació va anar a càrrec de Josep Maria Vives, president de la ICEA, Assumpta Serra, coordinadora de la secció d’història rural i de l’alcalde de Vilafranca del Penedès, el senyor Pere Regull i Riba.

Va estar repartida en tres blocs.

1er. Presentació de la temàtica per part de tres membres del grup  especialistes en el seu sector, Valentí Gual, professor d’història moderna de la UB; Xosé Armesto López, professor de geografia física i anàlisi geogràfica regional de la UB i Lourdes Viladomiu, doctora en economia agrària i professora de la UAB.

2on.Varen intervenir les conselleries que en són part implicada:

– Joan Anglès, Conselleria d’Agricultura i responsable d’Obres, Regadius i Coordinació de la Direcció General de desenvolupament rural;

– Jaume Busquets, Conselleria de Política Territorial i Subdirector General de Paisatge i Acció Territorial;

– Josep Miralpeix, Conselleria de Turisme i Coordinador de l’Observatori de Turisme;

 – Jordi Tura,Conselleria de Cultura i cap de Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles.

3er. Debat entorn a la particularitat del territori del Penedès:

Institut d’Estudis Penedesencs.

–           Francesc Ventura i Pau Batlle tractaren el tema d’Infraestructures i Territori,

–           Pere Guilera i Daniel Garcia sobre Marca turística i enoturisme

–  Humbert Salvadó i Albert Noya en Producció vitivinícola i paisatge.

3.- 14 de  Novembre de 2010, Jornada «Tècniques complementàries per a la recerca en arqueologia i sòls» ARQUESOLS 2010 IEC, Barcelona i Visita al jaciment arqueològic Els Vilars d’Arbeca

4.- Desembre 2010, Preparació de diverses jornades sobre l’Arquitectura dels masos i el territori al Baix Empordà, amb Joan Serra i Antoni Rovira, director del Centre de Can Quintana, Museu de la Mediterrània.

4.-15, 16 i 17 de  desembre de 2010, V Congrés d’Història Agrària dels Països Catalans: «Els usos de l’aigua en la història. De l’antiguitat als nostres dies»: IEC, Barcelona, juntament amb el Centre d’Història Rural/Institut de Recerca Històrica, de Girona

Activitats 2011

1.- 2 d’Octubre, juntament amb  Secció d’Estudis Rural, visita al Canal Segarra- Garrigues i al Canal d’Urgell: Canal Segarra – Garrigues i Canal d’Urgell. Debat sobre l’impacte d’aquestes infraestructures a l’agricultura de Catalunya

2.- 11 de Novembre, Jornada  Innovacions en l’agricultura catalana en els darrers cent anys, ICEA.

3.-  Premi per a estudiants 2011, atorgat a  Albert Marcé Pujol pel seu treball, Estudi de la producció i de la qualitat farratgera de les pastures de la finca dels Cingles de l’Avenc (Tavertet). 2009.

 Activitats  2012

1.         11 de Juny: VII Visita a Masos de Torroella de Montgrí: Torre Ponsa: torre medieval, atacs pirates, bassa i canalitzacions per aprofitar aigües pluvials, entre altres.; Mas Sec: terreny d’aspre i ramaderia; Mas Cremat: entre la Torre Ferrana i Santa Maria del Palau., juny

2.         Arquesòls 2012 : De la informació micromorfològica a la interpretació arqueològica i cultural del paisatge Programa coordinat amb la 14ena Reunió Internacional de Micromorfologia de Sòls : Session V. Site-formation processes in archaeology and cultural landscapes, archaeometry and geoarchaeology  Lleida, juliol Auditori Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera,

3.         Primeres reunions per endegar unes jornades o un congrés entorn del tema de la Masia i el territori.

Activitats 2013

1.         Premi d’estudiants atorgat a un treball proposat per la secció Història Rural. Josep Marfull Oromí:  La sèquia de Torres(Lleida), un sistema hidràulic a la vall del Segre. poblament i espais agraris a la plana de Lleida a l’edat mitjana. Dirigit per Helena Kirchner de la UAB

2.         Preparació del Ier. Congrés de la Masia i Territori